กิจกรรมวันภาษาไทย “มรดกแห่งแผ่นดิน งามศาสตร์ศิลป์ภาษาไทย”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม “มรดกแห่งแผ่นดิน งามศาสตร์ศิลป์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีการจัดการแสดง และนิทรรศการของนักเรียน ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2565
ติดต่อเรา