ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

? ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

? สามารถสมัครและอ่านเกณฑ์การแข่งขัน เพิ่มเติมได้โดยการสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ค่ะ

? สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น !!!

ติดต่อเรา